آشنایی با رُهام سپهر تابان

رُهام در زبان شیرین و غنی پارسی، به معنای پرنده شکست ناپذیری است که در اوج پرواز می کند. آنچه که “رُهام” را در کسب و کار، شکست ناپذیر می سازد، مجهز بودن به دو بال “دانش تخصصی” و “تجربه همراستا” با آن است.

رُهام سپهر تابان، مجموعه ای خصوصی است که در سال ۱۳۹۸، با شماره ۶۷۹۱۷ ثبت و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. اولویت نخست در “رُهام سپهر تابان”، آموزش های تخصصی و کاربردی است که توسط افراد خبره، صاحب نظر و توانمند ارائه می گردد. پس از آن، اصلاحات بنیادین سیستمی در کسب و کار را هدف قرار داده تا بسیاری از عارضه ها، خود به خود ناپدید شوند.

نکته ی مهمی که لازم است مدیران ارشد کسب و کار به آن دقت کافی داشته باشند، این است که روح اصلاحات سازمانی، باید در کالبد توسعه یافتگی فردی ظهور و بروز نماید. سازمان در مفهوم، واژه ای انتزاعی است که “افراد” به آن اعتبار می بخشند؛ به همین دلیل است که شرط نو شدن کسب و کار را، نو شدن عقاید مدیران ارشد آن دانسته و عقیده داریم تا زمانیکه “رأس هرم” یک کسب و کار، تغییر نکند، کوچکترین تغییری در آن سازمان، ایجاد نخواهد شد و یا پایداری نخواهد داشت.