اعضای اصلی تیم متخصصین

تیم متخصصین رُهام سپهر تابان

این تیم، اعضای اتاق فکر تخصصی رُهام سپهر تابان هستند که پیش از هرگونه عارضه یابی، خدمات مشاوره یا دوره های آموزشی، با بهره گیری از دانش تخصصی، تجارب ارزنده و خرد جمعی، بهترین محتوا و پیشنهاد را، آماده و تقدیم می نمایند.

مهندس سید حمیدرضا حسینی

متخصص IT

مهدی زارع پور

دکتر مهدی زارع پور

طراحی فرآیند و بازمهندسی

دکتر محسن جلالی

دکتر محسن جلالی مجیدی

تحقیق در عملیات

دکتر غلامرضا عنایتی

دکتر غلامرضا عنایتی

نگرش سیستمی