فروردین ۲۲, ۱۴۰۰

نشانه های مدیر سمّی

مدیران ارشد سازمان، بیشترین تأثیر را در سرنوشت کسب و کار خود دارند. به عنوان یک کارمند، اگر جویای کار یا مشغول به کار هستید، با بروز این نشانه ها، چگونه باید اوضاع را مدیریت نمایید؟ ... ادامه مطلب

دورکاری، فرصت یا تهدید؟

پس از ورود عضو جدید خانواده کرونا، دنیا با سرعت بیشتری از قبل، در عمق انقلاب صنعتی پنجم فرو رفته و یکی از نشانه های آن، پر رنگ شدن بحث دور کاری حتی در ممالک عقب افتاده ای مانند ایران است. ... ادامه مطلب

دیکتاتوری صنعتی

دیکتاتوری صنعتی از مفاهیمی است که همراه انقلاب اول صنعتی، ظهور و بروز یافت. در پی آن، اعتراضات کارگری شکل گرفت و سندیکا بوجود آمد. اما، دیکتاتوری صنعتی چیست؟! ... ادامه مطلب

پرسنل سمّی

پرسنل سمّی، افرادی هستند که عمدتاً توانمند و کاربلد هستند اما ویژگی های شخصیتی منفی دارند که سبب می شود در محیط کار، تنش، بی نظمی، قانون گریزی و هرج و مرج، رواج یابد. مدیران باید در واکنش به این کارکنان، چه اقدامی نمایند؟ ... ادامه مطلب