کنترل در مدیریت

کنترل سه گانه

کنترل چیست؟ انواع کنترل کدام هستند و هر یک چه کاربری در کسب و کار ما دارد؟ آیا دخالت در کار پرسنل و مچ گیریريال همان کنترل است؟ کنترل وظیفه چه افرادی در سازمان است؟ با ما همراه باشید... ... ادامه مطلب
گنه کرد در بلخ آهنگری!

گنه کرد در بلخ آهنگری!

این مَثل قدیمی در میان ایرانیان، ارزش، جایگاه و کاربرد بالایی دارد و البته، در این سالیان به خوبی نشان داده ایم که دلیل دلچسب بودن مَثل، رایج بودن آن در جامعه است! امروز، در مورد جایگاه این حکایت ایرانی در کسب و کارهای وطنی سخن خواهیم گفت. ... ادامه مطلب
مدیریت عملکرد پرسنل

مدیریت عملکرد پرسنل – ۳

در قسمت اول و دوم، به تعاریف و سؤالات کلیدی پرداختیم که نقش اساسی در مدیریت عملکرد پرسنب ایفا می کنند. در این قسمت از اثر آموزش در مدیریت عملکرد صحبت می کنیم تا بخشی از ایرادات و دلایل شکست برنامه های ناموفق مدیریت عملکرد پرسنل، مشخص گردد. ... ادامه مطلب