این نظرسنجی، ارتباطی با هیچ مؤسسه، انجمن، سازمان، دانشگاه و… نداشته و صرفاً با هدف بهبود عملکرد این مرکز، طراحی و اجرا شده است.

نظرسنجی دوره آموزشی برگزار شده

رُهام سپهر تابان، با هدف ارتقای کیفی و کمی دوره های آموزشی برگزار شده، این نظرسنجی را در اختیار مخاطبان ارجمند قرار داده است. خواهشمند است با مشارکت در آن، ما را از نظرات ارزشمند خویش، بهره مند سازید. با تشکر - روابط عمومی
  • لطفاً، نام و نام خانوادگی خود را بصورت فارسی تایپ بفرمایید.
  • شماره تلفن همراه معتبر خود را وارد فرمایید.
    لطفاً، فقط موارد ارائه شده توسط ایشان، مد نظر قرار بگیرد.
  • لطفاً رده شغلی خود را در سازمان، انتخاب فرمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .