ورکشاپ SWOT

۶۱۵,۰۰۰ تومان

موضوع: تکنیک SWOT در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

مدت زمان: 6 ساعت

خروجی مورد انتظار: مهارت تدوین برنامه ریزی استراتژی مبتنی بر نگاه سیستمی

لپ تاپ: توصیه می شود

پذیرایی: میان وعده + ناهار

ساعت شروع: 09:00

ساعت پایان: 15:00

ناموجود

سرفصل های ورکشاپ:

الف. نیازسنجی و “بررسی لزوم تدوین سند بالادستی مدون” برای کـسب و کار؛

ب. تأثیر و جایگاه برنامه‌ریزی استراتژیک در “بـــازمـهـنـــدســی” کـسـب و کــــــار؛

ج. آشنایی با “اصول، قـــواعــــد و زیرســـاخـت‌هـــای لازم”، پیش از پیاده‌سازی؛

د. تحلیل نقش “انـــرژی‌هــــای غالب مدیران ارشد” در بقاء برنامه‌استراتژیک؛

هـ. بررسی کـــاربرگ‌هـــای مورد نیاز، تکنیک‌های امتیازدهی و تعیین موقعیت؛

و. تــدوین چـشـم‌انـــــــداز، بیانیه‌مأموریت و شعار برای کسب و کار – عملیاتی؛

ز. اجرای گام به گام کارگاهی برنامه‌ریزی در بستر مــتـــدولــوژی سیستم نرم.

نحوه برگزاری:

مشارکتی و کارگاهی + حاضرین در ورکشاپ، عضو گروه اختصاصی جهت برخورداری از خدمات کوچینگ می شوند.

ظرفیت هر کد کارگاه:

حداکثر بیست نفر می باشد.

مخاطب:

مدیران ارشد – مدیران میانی – سرپرستان – دانشجویان – علاقمندان به حوزه مدیریت و مهارت آموزی