رُهام سپهر تابان، چه خدماتی ارائه می دهد؟

همانطور که در چشم انداز و بیانیه مأموریت رُهام سپهر تابان آمده است، هدف ما “نو شدن کسب و کار” از گذرگاه “توسعه یافتگی فردی” است. در حقیقت، عقیده داریم که اصلاحات بنیادی و پایدار در کسب و کار حاصل نخواهد شد مگر از طریق همیاری افراد توسعه یافته. در همین راستا، در هر حوزه، الگو و مرجع رُهام سپهر تابان، معرفی شده است.

در حوزه کسب و کار از متد و الگوی موفق ادواردز دمینگ، نابغه مدیریت و فردی که کیفیت را به ژاپنی ها آموخت و صنایع امریکا را با چالشی تاریخی مواجه ساخت بهره گرفته شده است.

علت: پس از مطالعه عمیق این متد، الگوی بومی برای آن طراحی و در یک محیط صنعتی پیچیده، اجرایی نمودیم. تأثیرات شگفت انگیز آن، سبب شد تا به توسعه و تکامل الگوی بومی “آرت” با پشتوانه آموزه های دِمینگ، ادامه دهیم.

در حوزه توسعه یافتگی فردی، از متد کارل گوستاو یونگ که به تعبیر «فریدا فوردهام» پژوهشگر آثار یونگ: «هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده‌است.»

علت: از مفهومی و بنیادی ترین مفاهیم روانشناسی در حوزه فردی و شناخت خویش، کاملاً کاربردی، عملیاتی و مؤثر سخن می گوید و نقشه ی راه ارائه شده، زندگی هزاران ایرانی را متحول ساخته است. در این نظریه، بر خلاف نظریات کوچه و بازاری که در سمینارها و… مختلف دیده و شنیده می شود، قرار نیست از طریق نوشتن آرزوها و رها کردنشان در صندوقچه، به انتظار خوشبختی و سعادت بنشینیم! همچنین، قرار نیست تمرکز خود را بر نیمه ی پُر لیوان گذاشته و از نیم ی خالی آن که فضا برای رشد و توسعه مهیا کرده است، غفلت کنیم.

ادواردز دمینگ

دکتر ادواردز دِمینگ

۱۹۹۳ – ۱۹۰۰

دکتر ادواردز دمینگ‌، بدون تردید نخستین‌ آغازگر جدی‌ و نظریه‌ پرداز مدیریت‌ نوین‌ جهان‌ بر اساس‌ همیاری ذینفعان سازمان‌ است‌ که‌ با مکتب‌ جدید خود، تحولی‌ شگرف‌ پدید آورده‌ است‌. اقدامات و تأثیرات شگفت آور او در ژاپن، همچنان مورد تحسین و غبطه بزرگان است. من او را نخستین کوچ کسب و کار می دانم.
پروفسور کارل گوستا یونگ، در روستا به دنیا آمده بود و آنقدر در مسیر توسعه یافتگی فردی تلاش نمود که در کنار فروید قرار گرفت. یونگ را از این جهت انتخاب کرده ام که نماد توسعه یافتگی فردی است؛ چند نفر از من و شما اگر کنار فردی مانند “فروید” قرار بگیریم، جرأت ابراز وجود داریم؟! بماند به مخالفت و ساخت مسیر اختصاصی خود!
کارل گوستاو یونگ

پروفسور کارل گوستاو یونگ

۱۸۷۵ – ۱۹۶۱

روابط عمومی
رُهام سپهر تابان
طبق نظرسنجی های حضوری و آنلاین که از سوی سازمان محترم صمت خراسان رضوی و همچنین، عوامل اجرایی رُهام سپهر تابان از مخاطبان انجام شده است، بیش از ۹۱ درصد از مخاطبان دوره های آموزشی، رضایت کامل از حضور در دوره داشته اند.