کارمند خودت باش!

ثبت نام اولیه جهت بررسی شرایط احراز
 • نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل و فارسی وارد فرمایید.
 • Please enter a number from ۱۵ to ۶۰.
  لطفاً سن خود را به سال، وارد فرمایید.
 • لطفاً وضعیت تأهل فعلی خود را، دقیق وارد فرمایید.
 • لطفاً تعداد فرزند خود را انتخاب فرمایید.
 • در حال حاضر، کدام گزینه بیانگر وضعیت شغلی شما است؟
 • در حال حاضر، رده شغلی شما چیست؟
 • لطفاً وضعیت سلامت جسمی خود را انتخاب فرمایید.
 • آخرین مدرک تحصیلی که دریافت کرده اید را انتخاب فرمایید.
 • لطفاً گرایش رشته تحصیلی خود را به فارسی تایپ بفرمایید.
 • انگیزه و هدف شما از انتخاب مجموعه کارمند خودت باش چیست؟
  آیا بصورت مستمر، دسترسی به اینترنت دارید؟
 • لطفاً، نام دو کتابی که اخیراً مطالعه فرمودید را بنویسید.
 • لطفاً شماره تلفن همراه معتبر، در دسترس و دارای پیام رسان را وارد فرمایید.
 • لطفاً ایمیل معتبر و فعال خود را وارد فرمایید.
error: محتوا حفاظت شده است - رُهام سپهر تابان