نکات مهم پیش از ثبت نام:

۱. لطفاً شماره تماس همراه خود را با دقت وارد نمایید در غیر اینصورت، ثبت نام با موفقیت ثبت نخواهد شد؛

۲. کد رهگیری صادر شده را نزد خود نگهدارید؛

۳. ظرفیت محدود و ۳۰ نفر می باشد.

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .

www.RohamSepehrTaban.ir