ارزیابی عملکرد فردی

۱.در این ماه، طبق ساعت کاری سازمان در محل کار حضور داشته و در دسترس بوده ام.
۲.در این ماه، به گزارشات/کارتابل ها/مکاتبات، بموقع و مناسب رسیدگی کرده ام.
۳.در این ماه، پروتکل های بهداشتی را بصورت کامل و مستمر رعایت کرده ام.
۴.در این ماه، در مراودات خود با همکاران، احترام و کرامت ایشان را حفظ نموده ام.
۵.در این ماه، اهداف را بصورت دقیق، قابل اندازه گیری و شفاف، به واحدها اعلام کرده ام.
۶.در این ماه، مستمر از لباس کار تمیز، مرتب و سازمانی استفاده کرده ام.
۷.در این ماه، در جلسات بموقع حضور داشته و مدیریت زمان را به خوبی انجام داده ام.
۸.در ین ماه، خواسته ها/دستورات را بصورت شفاف، بدون ابهام و دقیق به مخاطب اعلام کرده ام.
۹.در این ماه، برای ارجاعات/پیگیری ها/مکاتبات، فقط از اتوماسیون اداری سازمان استفاده کرده ام.
۱۰.در این ماه، اتاق کار من، همواره آراسته و منظم بوده است.
۱۱.در این ماه، از ورود به جزییات کاری پرسنل/سرپرستان/مدیران خودداری نموده و فقط کلیّات را برای ایشان مشخص نموده ام.
۱۲.در این ماه، هر زمان تحت تنش/فشار/هیجان/بحران قرار داشته ام، تلاش کردم از رفتار هیجانی، تصمیمات سریع و ناگهانی پرهیز کنم.
۱۳.در این ماه، صحبت افراد را به خوبی شنیده، کلامشان را قطع نکردم و تلاش نمودم شنونده مؤثری باشم تا احساس راحتی کنند.
۱۴.در این ماه، نگاه جامع و کُل نگر پیرامون مسائل، تصمیمات و… سازمانی داشته و در جزییات، گرفتار نشدم.
۱۵.در این ماه، پرسنل توانستند با من بدون استرس، نگرانی، ترس یا واهمه، صریح و شفاف صحبت کنند.
۱۶.در این ماه، به برنامه ریزی ها/فرآیندها پایبند بوده و تلاش کردم از تغییرات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، خودداری نمایم.
۱۷.در این ماه، رشد/توسعه/پیشرفت و اقدامات مثبت و مؤثر هرچند کوچک همکاران را مورد تشویق قرار دادم.
۱۸.در این ماه، برنامه های انگیزشی/آموزشی (مهارتی و فنی) را برای پرسنل/سرپرستان/مدیران سازمان، پیگیری کرده ام.
۱۹.در این ماه، برای افزایش سطح مهارت های نرم خود، زمان مناسبی را اختصاص داده ام.
۲۰.در این ماه، سطح تفویض اختیار متناسب با آمادگی افراد را کنترل کرده و آموزش همزمان را رعایت کرده ام.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.