شهریور ۵, ۱۴۰۰

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کامل؟!

رضایت شغلی پرسنل در محیط کار از جمله موضوعات مهم و اساسی است که به حد لزوم و اهمیت، مورد توجه قرار نگرفته است. اگر پرسنل در محیط کار خود رضایت شغلی داشته باشند، کیفیت کارشان به طرز چشمگیری ارتقا یافته و همچنین، حس تعلق و مشارکت در ایشان هویدا خواهد شد. ... ادامه مطلب
دهه هفتادی ها

دهه هفتادی ها و نکاتی برای مدیران

تغییر نسل را باید جدی بگیریم، نسل های مختلف و ویژگی های مختلف هر نسل را باید به خوبی شناخت و اهمیت این امر، برای مدیران ارشد دو چندان است! در این مقاله، خیلی کوتاه و مختصر در مورد برخی ویژگی های اساسی متولید دهه هفتاد صحبت می کنیم. ... ادامه مطلب