ورکشاپ مدیریتی مشهد
ورکشاپ مدیریتی مشهد

ورکشاپ‌های هدفمند، کاربردی و تخصصی یک روزه

مدیریت علمی میان رشته ای است که باید هنرمندانه در محیط کسب و کار یا زندگی، پیاده سازی شود؛ صرف مطالعه چند مقاله، پیام تلگرامی و…، دردی از هیچ علاقمندی دوا نمی کند. از سوی دیگر، با توجه به استقبال زیاد و نیاز جامعه، دوره های با اهداف “کاملاً تجاری” به نام های MBA، DBA، PSC و… ارایه می شوند که در نهایت، با طرح پراکنده، نامنسجم و سطحی مطالبی کهنه و قدیمی، مدرکی ارایه داده و درآمدی کسب کنند.

یک متخصص، خود را همواره در معرض چرخۀ مطالعه، تمرین، مطالعه و تمرین قرار می دهد تا بتواند به “چیرگی” برسد؛ لطفاً یک جمله را بارها و بارها با خود مرور کنید:

راه‌های قدیمی، هرگز به مقاصد جدید نخواهند رسید!

سرعت تغییرات محیط پیرامون کسب و کارهای ایرانی، بالا و پرشتاب است؛ اگر به عنوان یک مدیر یا عضوی از کسب و کار، نتوانیم خود را با این تغییرات، تطبیق دهیم، به جای تمرکز بر پیشرفت، رشد، توسعه و ترقی، مجبور به تحمل تنش، چالش های مخرب و تکراری خواهیم شد که حاصلی جز فرسودگی شغلی، خستگی و دور شدن از اهداف نخواهد داشت.

رهام سپهر تابان