محتوای آموزشی

مرگ تدریجی یک رؤیا

مرگ تدریجی یک رؤیا

هیچ کارآفرینی برای شکست، کسب و کار خود را راه اندازی نمی کند؛ اما چه می شود که در میانه راه، همه چیز تغییر کرده، عمر سازمان کوتاه شده و کارآفرینان، ناامید می شوند؟ ... ادامه مطلب
نقش تولید در بین المللی شدن

نقش تولید در بین المللی شدن

فقدان نگاه سیستمی، از شاخص های جامعه ایرانی شده است و امیدواری بر اساس حدس و گمان ها، تنها را تحمل سختی های مسیر. در همین راستا، نوشته ی پروفسور محمود سریع القلم، یک نقشه ی راه اساسی از آینده، برای ما نمایان می سازد. ... ادامه مطلب
تأثیر ذهنیت

تأثیر ذهنیت بر شغل!

سال 1399، چهار مدیر همسطح را تحت حمایت همه جانبه قرارداده و فرصت یکسان در اختیار آن ها قرار دادیم تا رشد کنند. هر چهار مدیر، دسترسی یکسان به منابع و... داشتند. نتیجه بسیار جالب بود. ... ادامه مطلب
اصل سرمایه گذاری سنگین

اصل سرمایه گذاری سنگین

آیا تاکنون برایتان این تجربه رخ داده که غذایی سفارش داده باشید و علیرغم کیفیت پایین آن، چون پول خرجش کرده اید، کامل مصرفش کنید؟ در سازمانی که مشغول به کار هستید چطور؟ تاکنون شده که با تعصب، از یک تصمیم اشتباه دفاع کنید چون برای آن هزینه پرداخت شده است؟ ... ادامه مطلب