استخدام ربات، انقلاب پنجم صنعتی، مدیریت کابردی مشهد، مهدی زارع پور

استخدام ربات ها

استخدام ربات ها

قبلاً در مقاله ای جداگانه، اشاره کردم که با افتتاح کارخانه 56 مرسدس بنز، رسماً دروازه های ورود به انقلاب پنجم صنعتی گشوده شده است. امروز، کمپانی های آمریکای شمالی و در ۹ ماهه اول سال جاری میلادی، برای افزایش سرعت خطوط مونتاژ و تلاش برای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی، رکورد تعداد استخدام ربات‌ها را شکستند. ... ادامه مطلب