استخدام موفق، منابع انسانی، مشاوره مدیریت مشهد، گوگل

استخدام در گوگل

استخدام در گوگل!

یکی از نقاط ضعف عمده در کسب وک ارهای ایرانی، پروتکل ناقص، اشتباه یا بی منطق در استخدام و نگهداشت منابع انسانی است. در این مقاله، در کنار هم نگاهی خواهیم انداخت به شیوه ی جذب منابع انسانی در شرکت عظیم گوگل. ... ادامه مطلب