بیلبورد تبلیغاتی

مرگ بیلبوردها فرا رسیده است

مرگ بیلبوردها

بازاریابی عصبی، مفهومی که از سال 1385 پدیدار شد و ما در جهان سوم، همچنان به دنبال تبلیغات پر هزینه بیلبوردی هستیم! تبلیغاتی که تحقیقات، بی اثر یا کم اثر بودن آن را، اثبات کرده است. ... ادامه مطلب