تغییر، توسعه فردی، مشاوره فردی، مشاوره مدیریت مشهد

چگونه تغییر کنیم؟

غول تغییر!

علت اکثر پروژه های تغییر چه در حوزه ی فردی و چه در حوزه ی کسب و کار را می توان در همین پیاز جستجو نمود. فرد تصمیم می گیرد از شنبه، ده کیلو وزن کم کند در حالیکه تنبلی و رفاه طلبی در هویت شخصی او (من درون)، تسلط دارد. یکی دو روزی ورزش می کند، رژیم می گیرد، تلاش می کند اما چون هدف با خواسته ی درونی (هویت) در تضاد است، طبیعی است که در پایان هفته یا ماه اول، روبروی آینه ایستاده، شکم و پهلوی خود را نگاهی انداخته می گوید: "اگر قرار بود آب شود، تا حالا شده بود! همه اش الکی است..." ... ادامه مطلب