تغییر نیروی کار، مشاور مدیریت مشهد، آموزش مدیریت کاربردی، منابع انسانی، دکتر ابوالعلایی

دهه هفتادی ها

دهه هفتادی ها و نکاتی برای مدیران

تغییر نسل را باید جدی بگیریم، نسل های مختلف و ویژگی های مختلف هر نسل را باید به خوبی شناخت و اهمیت این امر، برای مدیران ارشد دو چندان است! در این مقاله، خیلی کوتاه و مختصر در مورد برخی ویژگی های اساسی متولید دهه هفتاد صحبت می کنیم. ... ادامه مطلب