داده کاوی، Data Mining، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، مدیریت کاربردی

داده کاوی و کسب و کار

داده کاوی و سازمان

گسترش ضریب نفوذ اینترنت، بمباران اطلاعاتی و حجم بالای اطلاعاتی که در پیرامون ما تولید، توزیع و حذف می شوند، شرایط پیچیده ای برای کسب و کارها فراهم آورده که در صورت عدم شناخت و به کارگیری صحیح آن، معضلات جدی حاصل خواهد شد. در این مقاله، به صورت مقدماتی با مفهوم داده کاوی آشنا خواهیم شد. ... ادامه مطلب