دورکاری، کسب و کار، مشاور مدیریت، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، مقاله مدیریت

دورکاری، فرصت یا تهدید؟

پس از ورود عضو جدید خانواده کرونا، دنیا با سرعت بیشتری از قبل، در عمق انقلاب صنعتی پنجم فرو رفته و یکی از نشانه های آن، پر رنگ شدن بحث دور کاری حتی در ممالک عقب افتاده ای مانند ایران است. ... ادامه مطلب