سخنرانی تد، دکتر صاحبی، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، تئوری انتخاب

دکتر علی صاحبی از تئوری انتخاب می کوید...

تئوری انتخاب چیست؟

اگر نام کتاب تئوری انتخاب را شنیده اید اما حال و حوصله خواندن آن را ندارید، توصیه می کنم این ویدیو 18 دقیقه ای از سخنرانی دکتر علی صاحبی را با دقت، دنبال فرمایید تا با یک پیشنهاد استثنایی و کاربردی، برای رسیدن به حال خوب و رهایی از رخوت، آشنا شوید. ... ادامه مطلب