سرمایه گذاری سنگین، فوبیای تصمیم گیری، قطع ضرر، مهدی زارع پور

اصل سرمایه گذاری سنگین

اصل سرمایه گذاری سنگین

آیا تاکنون برایتان این تجربه رخ داده که غذایی سفارش داده باشید و علیرغم کیفیت پایین آن، چون پول خرجش کرده اید، کامل مصرفش کنید؟ در سازمانی که مشغول به کار هستید چطور؟ تاکنون شده که با تعصب، از یک تصمیم اشتباه دفاع کنید چون برای آن هزینه پرداخت شده است؟ ... ادامه مطلب