قهرمان پروری

حذف فوق ستاره ها

حذف فوق ستاره ها

از جام جهانی 2022 قطر هم می توان درس مدیریت آموخت؛ چگونه؟ نگاهی به نام های پر آوازه یا همان فوق ستاره هایی مانند نیمار، مسی، بل، مودریچ، رونالدو و... بیندازید، چه کاری برای تیمشان انجام دادند؟ ... ادامه مطلب