محیط سمّی، بهره وری پایین، مشاور مدیریت مشهد، آموزش مدیریت، مدیریت کاربردی

محیط کار سمی

نشانه های محیط کار سمّی

یکی از دلایل عمده در کاهش بهره وری پرسنل، همین محیط کاری سمی است که متأسفانه جدی گرفته نمی شود! در این مقاله تلاش شده تا با بیان نشانه های عمده از محیط کار سمّی، اول در شناخت و دوم برای بهبود محیط، مطالب مفیدی ارائه گردد. ... ادامه مطلب