مدیریت کاربردی، آموزش نکات مدیریت، مشاور مدیریت مشهد، رهام سپهر تابان، مهدی زارع پور، تفاوت رئیس و مدیر

مدیر یا رئیس؟

مدیر هستید یا رئیس؟!

امروزه سه واژه ی "مدیر"، "رهبر" و "رئیس"، متأسفانه به اشتباه، به جای هم استفاه می شوند بدون توجه به این نکته که تفاوت از زمین تا آسمان است! در این مقاله تلاش شده در خصوص تفاوت ها، صحبت کنیم. ... ادامه مطلب