مرخصی، سیستم سازی، مشاور مدیریت مشهد، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، مدیریت کاربردی

معضل مرخصی

معضلی به نام مرخصی!

ساز و کار "مرخصی" در کسب و کارهای ایرانی واقعاً شگفت آور است. برخی از مدیران ارشد، سازمان را با اردوگاه کار اجباری اشتباه می گیرند و برخی دیگر تمایل دارند پرسنل، غلام حلقه به گوش آن ها بوده، زندگی و... رها کرده، 24 ساعت در خدمت کسب و کار باشد. ... ادامه مطلب