مشاور مدیریت مشهد، آموزش مدیریت، تفویض اختیار، آموزش تفویض اختیار، مدیریت کاربردی

اما و اگرهای تفویض اختیار!

مدیران ارشد ایرانی غالباً تمایل دارند همه ی کارها را خودشان انجام داده و بر همه چیز شخصاً نظارت داشته باشند. همین است که فرصت های زیادی از دست می رود، بسیاری از تهدیدات اصلاً به چشم نمی آید و با پرسنلی سرخورده، بی انگیزه و ناتوان مواجه هستیم. ... ادامه مطلب