مشاور مدیریت مشهد، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، تفاوت تیم و گروه

تیم یا گروه

تیم یا گروه؟

به تیم نیاز داریم یا گروه؟ تفاوت این دو با هم در چیست؟ چرا کار تیمی در ایران، شکست می خورد؟ به عنوان یک مدیر، چه وظیفه ای در برابر تیم یا گروه بر عهده دارید؟ در این مقاله، مختصر و مفید به این موارد پرداخته شده است. ... ادامه مطلب