کمال گرایی، توسعه فردی، پدران غایب، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان

کمال گرایی افراطی، علل، درمان

کمال گرایی افراطی، علل، درمان

بسیاری از افراد، دائم در حال جست و جو، مطالعه، مشورت و... هستند اما هیچ گاه اقدام نمی کنند. از صبح تا شب در حال آموزش دیدن و شرکت در دوره های آموزشی است اما هیچ دستاوردی ندارد! علت چیست؟ چرا دست به اقدام زدن این اندازه ترسناک است؟ چه باید کرد؟ ... ادامه مطلب