کنترل در مدیریت، مشاور مدیریت مشهد، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان

کنترل در مدیریت

کنترل سه گانه

کنترل چیست؟ انواع کنترل کدام هستند و هر یک چه کاربری در کسب و کار ما دارد؟ آیا دخالت در کار پرسنل و مچ گیریريال همان کنترل است؟ کنترل وظیفه چه افرادی در سازمان است؟ با ما همراه باشید... ... ادامه مطلب