دکتر دمنیگ تأثیر سیستم در خطای کسب و کار
مشاوره فردی و سازمانی دکتر مهدی زارع پور

مشاور در دو سطح ارائه می‌گردد، مشاوره توسعه توانمندی فردی با هدف راه اندازی، توسعه یا بهبود کسب و کار و مشاوره مدیریت کسب و کار با نگاه و تفکر سیستمی (تلفیق علم و تجربه) به کمک تکنیک متدولوژی سیستم‌های نرم.

  • توسعه توانمندی فردیحق‌الزحمه به ازای هر ۴۵ دقیقه: ۸۵۰،۰۰۰ تومان
  • مدیریت کسب و کارحق‌الزحمه به ازای هر ۵۵ دقیقه: ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
خدمات عارضه یابی کسب و کار توسط دکتر مهدی زارع پور

گام اول: طرح مشکل از سوی مدیران ارشد؛ گام دوم: تعیین جلسات عارضه یابی در طول هفته؛ گام سوم: آغاز مصاحبه و نشانه شناسی؛ گام چهارم: تدوین گزارش جامع مبتنی بر تفکر سیستمی (نقشه راه).

  • عارضه یابیحق الزحمه به ازای هر جلسه حضور: ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
  • تدوین گزارش جامعریشه یابی و تدوین نقشه راه جامع: ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
خدمات چابک سازی سیستم مدیریت کسب و کار توسط دکتر مهدی زارع پور

این خدمات تخصصی،حداقل دو و حداکثر پنج سال زمان لازم دارد. عارضه‌یابی، تدوین نقشه‌راه، آموزش، تیم‌سازی، بازمهندسی ساختار و… مبتنی بر کوچینگ، بخشی از اقدامات فرآیند چابک‌سازی کسب و کار است.

  • خدمات چابک سازیحق‌الزحمه هر ماه فعالیت: ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
  • تعدیل به ازای هر سالبه ازای هر سال: ۲۵% افزایش نسبت به سال قبل

جامع و کامل‌ترین خدمات، کدام است؟

اگر صاحب کسب و کار هستید و موارد زیر، دغدغه شما می‌باشد، پیشنهاد می‌کنیم بدون تردید و از دست دادن زمان، به سراغ “چابک سازی” کسب و کار بروید:

الف. ماندگاری کسب و کار و انتقال به نسل بعد؛

ب. برندسازی و خوشنامی کسب و کار برای ادامه راه؛

ج. قدرت جذب و نگهداشت سرمایه انسانی دانشی، ماهر و توانمند؛

د. افزایش درآمد، کاهش هزینه و اصلاح عملکرد سازمان؛

هـ. سیستم محور شدن کسب و کار به جای مدیر محور شدن؛

و. نجات کسب و کار از مرگ زودرس در اثر تغییرات زیاد محیطی؛

ز. پرورش تیم‌های متخصص با هدف توسعه چند جانبه کسب و کار.

خدمات چابک سازی کسب و کار، شامل چه مواردی است؟

الف. عارضه‌یابی: در این گام، سازمان به صورت دقیق و عمیق، رصد و تحلیل می شود تا شرایط فعلی آن مستند و شناسایی شود. در صورتی که ریشه عوارض موجود، مربوط به طرح واره مدیران ارشد باشد، یعنی مدیران ارشد تمایل به قدرت نمایی، حضور در تمام مراحل کسب و کار، ایفای نقش حمایتی، علاقه به دیده شدن و بودن در مرکز توجه، بی اعتمادی به افراد و… دارند، پروژه پس از عارضه‌یابی، به اتمام خواهد رسید مگر اینکه مدیران ارشد، تمایل به اصلاح داشته و اقدام نمایند.

ب. طراحی نقشه راه اقدام: بر اساس گام اول که در آن مشخص شده است وضعیت ایده آل چیست و قرار است چگونه از وضعیت کنونی به وضعیت ایده آل نزدیک شویم؟

ج. آغاز آموزش های توسعه فردی: با هدف ایجاد ساختار امن، مناسب و استاندارد برای اقدامات آتی، از جمله تیم سازی، تشکیل گروه و تفویض اختیار، برنامه اجرایی با آموزش های کاربردی توسعه فردی آغاز خواهند شد.

د. بازنگری در ساختار سازمان و مسئولیت ها: بر اساس گام های قبلی، مطالعات ساختاری آغاز و برای اجرای ساختار جدید، از چرخه دمنیگ کمک گرفته می شود.

هـ. تیم سازی جهت روح بخشیدن به ساختار: پس از تعیین ساختار اولیه (که ممکن است در ادامه، اصلاح شود)، نیازسنجی شده و بر اساس آن، اقدام به تیم سازی می گردد.

و. شناسایی فرآیندهای اصلی، پشتیبان و اقدامات اصلاحی: پس از اقدامات فوق، زنجیره ارزش سازمان شناسایی و بازطراحی یا اصلاح خواهد شد.

ز. اقدام آزمایشی و رصد: پس از ایجاد ساختار موقت، تعیین مسئولیت ها بر اساس زنجیره ارزش بازبینی شده، دوره اجرای آزمایشی با نظارت دقیق مشاوران آغاز می گردد.

ح. بررسی شرایط و اقدام نهایی: پس از پایان دوره آزمایشی، نتایج در تیم راهبری پروژه بررسی شده، اقدامات اصلاحی مورد نیاز طرح ریزی و در نهایت، طرح مطلوب زیر حمایت کوچ ها و منتورها، آغاز می شود.

کسب و کار کوچک، سازمانی است با ۱۰ الی ۴۰ نفر فعال و کسب و کار متوسط، سازمانی است با ۴۱ الی ۳۹۹ نفر سرمایه انسانی فعال در آن.