خط مشی و قواعد همکاری با رُهام سپهر تابان

همراه ارجمند، این خط مشی و قواعد، به شما و کسب و کارتان اطمینان می دهد که انتخاب هوشمندانه، دقیق و هدفمندی داشته اید، قرارداد همکاری شما با رُهام سپهر تابان، جایگاه “سرمایه گذاری” برایتان داشته باشد، نه هزینه. پیشنهاد و توصیه می شود موارد قید شده را پیش از عقد/تمدید قرارداد، با دقت مطالعه فرمایید.

::: خط مشی

خدمات چابک سازی کسب و کار که توسط رُهام سپهر تابان ارائه می گردد، در شرایط زیر بیشترین بهره‌وری را خواهد داشت:

– مالک کسب و کار (مدیرارشد) نسبت به الزام تغییر در روند مدیریت کسب و کار خود، آگاهی و اعتقاد کامل داشته باشد؛

– مالک کسب و کار (مدیرارشد)، نگاه بلند مدت داشته و به نتایج زودبازده، اکتفا نکند؛

– فرآیند تصمیم گیری در کسب و کار، کوتاه و مشخص باشد.

::: قواعد همکاری

۱. در قرارداد چابک سازی، نتایج زودبازده ملموس، در دسترس نخواهد بود لذا اگر در حصول نتایج عجله دارید، همکاری با رُهام سپهر تابان شما را به هدف نمی رساند؛

۲. آغاز دوره (تا زمانیکه کوچ تشخیص دهد)، با رویکرد آموزش توسعه فردی آغاز می شود؛

۳. چابک سازی سیستم با کسب و کارهای زیر ده نفر پرسنل، انجام نمی شود؛

۴. حداقل دوره قرارداد با کسب و کارهای ۱۱ الی ۳۰ نفر، دو سال و ۳۱ تا ۱۰۰ نفر، سه سال خواهد بود؛

۵. در چابک سازی سیستم، دسترسی به تمامی زیر سیستم ها برای مشاور/تیم مشاور، الزامی است؛

۶. تدوین نقشه راه، سیاست گذاری بهینه سازی و برنامه اقدام در کلیات به استحضار و تأیید مالک/مالکان رسیده و در جزییات، به صلاحدید کوچ، مشاور/تیم مشاور خواهد بود؛

۷. در قراردادهای چابک سازی، مشاوره و عارضه یابی، مفهومی به نام “تخفیف“، فاقد اعتبار و جایگاه حرفه ای است.

دکتر مهدی زارع پور طراحو تحلیلگر سیستم
رهام سپهر تابان
رُهام سپهر تابان
توسعه کسب و کار از گذرگاه توسعه فردی
هدف از چابک سازی کسب و کار، اصلاح فرهنگ سازمان، جذب/نگهداشت سرمایه انسانی دانشی و توانمند، بهبود روابط کار، بازنگری در زنجیره ارزش و استقرار سیستم به جای سلایق شخصی است.
آموزش مدیریت کاربردی به سبک دکتر دمینگ