افزایش فروش، اصلاح سیستم، مشاور مدیریت مشهد، مدیریت کاربردی، آموزش مدیریت

فروش بیشتر خوب است؟

فروش بیشتر = ورشکستگی!

امسال می خواهیم افزایش فروش را در دستور کار سازمان قرار دهیم؛ باید بیشتر بفروشیم، بیشتر درآمد کسب کنیم تا بتوانیم بهتر و سریع تر توسعه پیدا کنیم! این بخشی از سخنرانی های انگیزشی مدیران عامل برای پرسنل است! اما ببینیم شدنی است؟! ... ادامه مطلب