سیستم سازی کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار، استفاده از یک ابزار نیست! برای سیستم سازی، لازم است ابتدا مفاهیم بنیادی و کلیدی در سیستم را درک کنیم. در این مقاله، شش شاخص کلیدی برای رهبران در سیستم سازی کسب و کار را بررسی کرده ایم. ... ادامه مطلب
حذف فوق ستاره ها

حذف فوق ستاره ها

از جام جهانی 2022 قطر هم می توان درس مدیریت آموخت؛ چگونه؟ نگاهی به نام های پر آوازه یا همان فوق ستاره هایی مانند نیمار، مسی، بل، مودریچ، رونالدو و... بیندازید، چه کاری برای تیمشان انجام دادند؟ ... ادامه مطلب