پرسنل سمی، مدیریت عملکرد، مدیریت کارکنان، سیستم سازی، مهارت مدیریت، مشاور مدیریت مشهد

آقا بهرام های سازمان

آقا “بهرام”های سازمان!

داستان را باید از کسب و کارهای فامیلی آغاز کنم؛ این نوع کسب و کار، همانطور که از نام آن پیداست، توسط اعضای یک خانواده مدیریت و اداره می¬شود. در وهله¬ی نخست، مفهومی جذاب و دوستداشتنی است، بخصوص برای فرهنگ ایرانی که عقیده دارد اگر شراکت خوب بود، خداوند متعال هم شریک داشت... ... ادامه مطلب