مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

در کسب و کار های کوچک، منابع انسانی و مدیریت آن کمتر جدی گرفته می شود و به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. اما مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان ها جدی است. در کسب و کار های کوچک نیز بخش عمده ای از مدیریت منابع انسانی قابل اجرا می باشد. بخشی از وظایف مدیریت این منابع بر عهده مدیر عامل سازمان می باشد. حتی در صورتی که در یک سازمان و یا شرکت کوچک، شخصی سمت مدیریت این منابع را نداشته باشد. به تدریج با گسترش سازمان این بخش به واحد مستقل در سازمان تبدیل می شود.

 واحدی در سازمان به نام مدیریت منابع انسانی است که در این نقش، موقعیت و جایگاه رسمی برای مدیر منابع انسانی در نظر گرفته می شود. به طور کل در تعریف دیگر در بین وظایف مدیریتی، مسئولیت تمامی فعالیت های مربوط به سازمان بر عهده مدیریت منابع انسانی می باشد. واحد مدیریت منابع در سازمان، نقش آموزش همکاران جدید، ارزیابی عملکرد کارکنان، پاداش آن ها و در کل ایجاد فضای سالم برای کارکنان را دارد. این یک تعریف از نگاه وظیفه گرایی به مدیریت منابع است که سعی در معین سازی وظایف واحد مدیریت منابع را دارد. مدیریت این منابع تلاش می کند تا با هزینه کمتر و در مدت زمان طولانی تر، بیشترین کارایی را از کارکنان با هدف استراتژیک سازمان داشته باشد.

هدف مدیریت منابع در سازمان ها

این یک تعریف مفهومی تر از مدیریت منابع انسانی است. در برخی سازمان ها ممکن است تا مدیران، واحد مدیریت منابع را جدی نگیرند و مربوط به سازمان های بزرگ بدانند و در سازمان های کوچک تر آن را جدی نگیرند. گاهی یک شرکت با عضو بیشتر، به سادگی قادر به مجاب کردن مدیر عامل به یک پست مدیریت منابع نمی باشد. همانطور که گفته شد در بسیاری از سازمان ها مدیریت این منابع واحدی کوچک شمرده می شود. در برخی موارد نیز مدیران نقش مدیر منابع و این واحد را به عنوان نماینده اعضا سازمان به رسمیت نمی شناسند. این گونه نواقص ها، نقص هایی هستند که در برخورد با مشکلات مدیریت منابع می بایست در ذهن داشته باشید.

 امروزه منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی در سازمان ها یک سرمایه ارزشمند در کسب و کار شمرده می شود. امروزه در سازمان ها نوآوری سازمان و انگیزه نیروی انسانی پوشیده بر کسی نیست. به همین دلیل مدیریت این منابع می تواند آن را در سازمان ها و شرکت ها برآورد سازد. یک مفهوم صحیح از مدیریت منابع باعث نگهداری و حفظ  این منابع در سازمان ها می شود. در اصل مدیریت منابع انسانی طی یک فرایندی فعالیت و سیاست های مهم سازمان را که مرتبط با کارکنان آن است را پوشش دهی می کند. چند نمونه از این فرایند ها که در زیر مجموعه مدیریت این منابع تعریف می شود به این صورت است؛ اخراج و استخدام، ارزیابی عملکرد،  مدیریت و توسعه و تدوین سیاست و حفظ کارکنان.

ارزیابی عملکرد در سازمان ها

 مدیریت منابع انسانی، نقش توسعه و پیاده سازی برنامه هایی را دارد که برای حفظ اثربخشی سازمان طراحی می شود. اجرا و نظارت سیاست هایی حاکم بر کارکنان و ارتباط این میان از نقش های واحد منابع انسانی یک سازمان است. در شرکت های بزرگ این وظایف بر عهده منابع انسانی است، اما در سازمان های کوچک تر واحد اداری، امور منابع انسانی را به عنوان بخشی از فعالیت های خود انجام می دهد. واضح است که بخش اداری سازمان نمی تواند این امور را به درستی واحد مستقل طراحی شده منابع انجام دهد. سازمان ها و کسب و کار های کوچک منابع بشری را سازماندهی نمی کنند و سازمان و شرکت های بزرگ تر این امر را مهم می دانند. بنابراین سازمان های کوچک اهمیت این منابع را نمی دانند و این یکی از دلایلی است که توجهی به آن ندارند.

مهدی زارع پورمشاهده نوشته ها

من، مهدی زارع پور هستم. علاقمند یا بهتر است بگویم، عاشق علم و هنر مدیریت؛ با تأسیس رُهام سپهر تابان، تلاش دارم تا به کمک کار تیمی، بهره گیری از تجارب ارزنده دنیا و تخصص مدیریت، به ثروت آفرینی هرچه بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی، کمک کنم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *